COVID-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående COVID-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget att idrott och träning fortsätter samt uppmuntrar till fysisk aktivitet utomhus då detta minskar smittspridning. Eftersom våra grupper är små och vi befinner oss utomhus med god möjlighet att hålla avstånd planeras kurserna bli av i sommar. Blir det någon ändring i rekommendationerna som medför att vi behöver ställa in så är det full retur för de som anmält sig. 

Källa: Folkhälsomyndigheten